Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

sarson
2078 cb6f

May 06 2015

sarson
4305 c587
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

April 29 2015

sarson
5011 c44e 500
Reposted fromepi epi viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
sarson
7815 9ced
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaxannabelle xannabelle
sarson

shevyvision: the beautiful colors of cuba

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaxannabelle xannabelle

April 23 2015

1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viamolotovcocktail molotovcocktail

March 28 2015

sarson
Rozdział czternasty jest zatytułowany: Jaką nadzieję może żywić myślący człowiek co do przyszłości ludzkości, jeśli weźmie pod uwagę doświadczenia ostatniego miliona lat?

Na przeczytanie rozdziału czternastego nie trzeba zbyt wiele czasu. Składa się on z jednego tylko słowa i kropki. Oto ono:

„Żadnej.”
— Vonnegut, "Kocia kołyska"
Reposted fromelloko elloko viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
sarson
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Hłasko
Reposted fromunr-eal unr-eal viayanek yanek

March 21 2015

sarson
Do tej pory wyszło mi w życiu jedno - wyjście Tobie naprzeciw. 
— mquest
Reposted byniskowonadziejenadaremneromantycznoscdum-spiro-sperocompletelydifferentblockedchceblantao5ranonadelleSheeeantamariel

March 20 2015

sarson
sarson
Słowa jak dotyk.

March 18 2015

sarson
5138 c3c1 500
Reposted frommatwin matwin viakiks kiks
sarson
6701 ecf5 500
cudo znalezione wczesnym rankiem w przejściu podziemnym miasta B. w biegu na autobus ;)
Reposted fromraita raita viafairyland fairyland
sarson
389/2015
Uśmiech - Mieczysław Jastrun
Jeżeli ta, co z samych zna mnie słów, Zdoła pokochać mnie, to czegóż pragnę więcej, Jeśli umiałem już do wnętrza wejść jej snu Jak w różę silny żuk i uśmiech jej dziewczęcy Na własność wziąć odjąwszy od jej ust.
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
sarson
1986 e5d7

March 17 2015

5121 dacb
Reposted frombabyface babyface via666th 666th

March 14 2015

sarson
6864 8970
Reposted frompluszak pluszak
sarson
6626 6b5f
Reposted fromsiedem siedem viaSubli Subli
3065 8690

lipstickcoveredwrist:

wearetheartoftherebellious:

that sounds like something patrick stump would say

God bless the Simpsons

Reposted fromhikarii hikarii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl